YOKOHAMA CZ

Otisk

YOKOHAMA Europe GmbH

Monschauer Str. 12
D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 52 94-0
Fax: +49 (0)211 52 94 46
Mail: info@yokohama.de
Kontaktní formulář

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bechtle GmbH

Rejstříkový soud: Amtsgericht Düsseldorf, HRB 51625

Identifikační číslo daně z obratu: DE814358008

YOKOHAMA Výkonný ředitel: Hiroyuki Shioiri Chairman, Gregorio Borgo President & CEO,
Soichiro Yamaji CFO, Aleksandar Iliev Gramatikov COO

Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky
 

1. Obsah online nabídky

Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se materiálních nebo nemateriálních škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytovaných informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autor jednal s úmyslným nebo hrubým úmyslem nedbalost je přítomna. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, přidávat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně nebo trvale zastavit publikaci bez předchozího upozornění.

2. Odkazy a odkazy

Autor výslovně prohlašuje, že v době, kdy byl odkaz vytvořen, odkaz na externí internetové stránky („odkazy“), odpovídající odkazované stránky neobsahovaly nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design a na obsah odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných / propojených stránek, které byly po nastavení odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy nastavené na vlastních webových stránkách společnosti. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takto prezentovaných informací nese výhradní odpovědnost poskytovatel stránky, na kterou se odkazovalo, nikoli osoba, která pouze odkazuje na příslušné publikace prostřednictvím odkazů.

3. Zákon o autorských právech a ochranných známkách

Autor se snaží dodržovat autorská práva ke grafikám a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiky a texty, které vytvořil, nebo používat bezlicenční grafiku a texty. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran, by neměl být učiněn jednoduše proto, že jsou zmíněny! Autorská práva na publikované objekty vytvořené autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Duplikace nebo použití takové grafiky a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.

4. Právní platnost tohoto odmítnutí odpovědnosti

Toto odmítnutí odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají aktuálnímu právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu nedotčeny svým obsahem a platností.