YOKOHAMA CZ

Soukromí

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bechtle GmbH
Prohlášení o ochraně osobních údajů

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1) Níže informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se dají vztáhnou k Vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

(2) Správcem podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je

YOKOHAMA Europe GmbH
Monschauer Str. 12
40549 Düsseldorf
e-mail: info@yokohama.de

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů ze společnosti Bechtle GmbH můžete kontaktovat na e-mailové adrese Datenschutz@yokohama.de nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „der Datenschutzbeauftragte“.

(3) Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo přes kontaktní formulář, uložíme údaje, které nám sdělíte (Vaši e-mailovou adresu, popř. Vaše jméno a Vaše telefonní číslo), abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. Údaje vzniklé v této souvislosti vymažeme poté, co jejich uložení už nebude nezbytné, nebo zpracování omezíme, pokud budou existovat zákonné povinnosti uchovávat údaje.

(4) Pokud budeme chtít pro jednotlivé funkce své nabídky využít pověřené poskytovatele služeb nebo budeme chtít Vaše údaje využít pro reklamní účely, budeme Vás o příslušných postupech níže podrobně informovat. Přitom uvádíme také stanovená kritéria doby uložení.

§ 2 Vaše práva

(1) K osobním údajům, které se Vás týkají, máte vůči nám níže uvedená práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nebo výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

(2) Kromě toho máte právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů námi u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

§ 3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

(1) Při pouhém informativním použití webových stránek, tedy v případě, že se nezaregistrujete nebo nám jinak nesdělíte informace, shromažďujeme jen osobní údaje, které našemu serveru posílá Vás prohlížeč. Když si chcete prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme níže uvedené údaje, které jsou pro nás nezbytné z technického hlediska, abychom Vám mohli své webové stránky zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR):

 • IP adresa
 • datum a čas požadavku
 • rozdíl v časovém pásmu oproti greenwichskému času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu / kód stavu HTTP
 • příslušné přenesené množství dat
 • webová stránka, z níž požadavek přichází
 • prohlížeč
 • operační systém a jeho rozhraní
 • jazyk a verze prohlížeče

Pokud budete prostřednictvím odkazů na našich stránkách přesměrováni na jiné stránky, informujte se o nakládání s Vašimi údaji přímo na webové stránce, na niž jste byli přesměrováni.
Za obsahy a zpracování shromažďovaných údajů je odpovědný provozovatel webové stránky. Vaše osobní údaje (např. oslovení, jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, bankovní spojení, číslo platební karty) zpracováváme pouze v souladu s ustanoveními GDPR.

(2) Když používáte naše webové stránky, jsou kromě výše uvedených údajů ve Vašem počítači ukládány soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Váš harddisk s přiřazením k Vámi používanému prohlížeči a jejichž prostřednictvím dostává subjekt, který soubor cookie vytváří (zde tedy my), určité informace. Soubory cookie nemohou spouštět žádné programy, ani na Váš počítač přenést viry. Slouží k tomu, aby byla nabídka na internetu celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

(3) Používání souborů cookie:
a) Tyto webové stránky používají níže uvedené druhy souborů cookie, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny níže:

 • dočasné soubory cookie (viz b))
 • trvalé soubory cookie (viz c))

b) Dočasné soubory cookie jsou automaticky vymazány, když zavřete prohlížeč.
Patří k nim zejména soubory cookie relace. Tyto soubory ukládají takzvané ID relace, pomocí něhož lze přiřadit různé požadavky Vašeho prohlížeče společné relaci. Váš počítač lze tak znovu rozpoznat, když se na naše webové stránky vrátíte. Soubory cookie relace jsou vymazány, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
c) Trvalé soubory cookie jsou vymazány automaticky po předem stanovené době, která se může v závislosti na souboru cookie lišit. Soubory cookie můžete ve svém prohlížeči kdykoli vymazat v nastavení zabezpečení.
d) Nastavení prohlížeče můžete konfigurovat podle svých přání a např. odmítnout přijímat soubory cookie třetích stran nebo všechny soubory cookie.
Upozorňujeme Vás na to, že je možné, že pak nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.
e) Používáme soubory cookie, abychom Vás mohli rozpoznat při příštích návštěvách, pokud u nás máte účet. Jinak byste se museli při každé návštěvě přihlašovat znovu.

§ 4 Další funkce a nabídky našich webových stránek

(1) Vedle čistě informativního používání našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využívat. K tomu musíte zpravidla uvést další osobní údaje, které využíváme pro poskytování příslušné služby a pro které platí shora uvedené zásady zpracování osobních údajů.

(2) Pro zpracování Vašich údajů využíváme částečně také externí poskytovatele služeb. Ty jsme pečlivě vybrali a pověřili, jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.

(3) Vaše osobní údaje můžeme také předávat třetím stranám v případě, že společně s partnery nabízíme účast na akcích, soutěžní hry, uzavření smluv nebo podobné služby. Bližší informace k tomu získáte při uvedení svých osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.

(4) Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), informujeme Vás o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.

§ 5 Námitka proti zpracování Vašich údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním

(1) Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete ho kdykoli odvolat. Takové odvolání bude mít vliv na oprávnění zpracování Vašich osobních údajů poté, co nám ho předložíte.

(2) Pokud se při zpracování Vašich osobních údajů opíráme o zvážení zájmů, můžete proti jejich zpracování podat námitku. Tak je tomu zejména v případě, že zpracování není nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi, což uvádíme vždy u následujícího popisu funkcí. Při využití takového práva podat námitku Vás žádáme o uvedení důvodů, proč bychom neměli Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak jsme dosud činili. V případě Vaší odůvodněné námitky ověříme stav věci a buď zpracování údajů pozastavíme, popř. přizpůsobíme nebo Vám sdělíme své závažné oprávněné důvody, na jejich základě ve zpracování pokračujeme.

(3) Samozřejmě můžete proti zpracování svých osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat kdykoli podat námitku. O svém námitce proti zpracování údajů pro účely reklamy nás můžete informovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů: info@yokohama.de

§ 6 Uchovávání a výmaz Vašich údajů

Pokud již nejsou Vaše údaje pro výše uvedené účely nezbytné, jsou vymazány (§ 75 nového spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG) – Oprava a výmaz osobních údajů a rovněž omezení zpracování, odstavec 2). Odstranění Vašeho uživatelského účtu je na Vaši žádost možné kdykoli a může k němu dojít buď zasláním zprávy na uvedené kontaktní údaje, nebo prostřednictvím funkce v uživatelském účtu k tomu určené.
Po odstranění Vašeho uživatelského účtu budou Vaše příslušné údaje pro další použití zablokovány a po uplynutí zákonných lhůt pro jejich uchovávání vymazány, pokud neudělíte výslovný souhlas s dalším používáním svých údajů nebo pokud není další používání údajů i přesto právně odůvodněné.

Údaje, na které se nevztahuje jiná zákonná lhůta pro jejich ukládání, jsou nejpozději 6 měsíců od uložení vymazány.

§ 7 Používání našeho e-shopu

(1) Pokud si chcete objednat zboží v našem e-shopu, je pro uzavření smlouvy nezbytné, abyste uvedli své osobní údaje, které potřebujeme pro zpracování Vaší objednávky. Povinné údaje potřebné pro realizaci smluv jsou vyznačeny zvlášť, další údaje jsou dobrovolné. Vámi uvedené údaje zpracováváme pro realizaci Vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme své bance předat Vaše údaje o platbách. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR.

Vámi uvedené údaje můžeme navíc zpracovávat, abychom Vás mohli informovat o dalších zajímavých produktech ze svého portfolia nebo Vám zasílat e-maily s technickými informacemi.

(2) Na základě účetních a daňových ustanovení jsme povinni uchovávat Vaše údaje o adrese, platbách a objednací údaje po dobu deseti let. Po dvou letech však přistupujeme k omezení zpracování, tzn. Vaše údaje budou používány pouze pro dodržení zákonných povinností.

(3) Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran k Vašim osobním údajům, zejména finančním údajům, je objednávání šifrováno technologií TLS.

§ 8 Kontaktní formuláře

Na našich internetových stránkách nám můžete posílat zprávy prostřednictvím kontaktních formulářů.
Osobní údaje uvedené ve formuláři zpracováváme za účelem vyřízení požadavku o kontakt a za účelem kontaktování žadatele.

Po vyřízení požadavku o kontakt údaje po šesti týdnech vymažeme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad právy a zájmy subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

§ 9 Používání nástroje Google Analytics

(1) Tyto webové stránky využívají nástroj Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („společnost Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analyzovat, jak webové stránky používáte.
Informace vygenerované souborem cookie o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. V případě aktivace anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách je však Vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nejdříve zkrácena. Jen ve výjimečných případech je přenášena na server společnosti Google v USA celá IP adresa a až tam je zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat pro vyhodnocování používání webových stránek, pro vytváření sestav o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek.

(2) IP adresa přenesená v rámci nástroje Google Analytics Vaším prohlížečem není slučována s jinými údaji společnosti Google.

(3) Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že je možné, že v tomto případě nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů vygenerovaných souborem cookie, které se vztahují k tomu, jak webové stránky používáte (včetně Vaší IP adresy), pro společnost Google i zpracování těchto údajů společností Google tím, že si v níže uvedeném odkazu stáhnete a nainstalujete modul plug-in prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Tyto webové stránky používají nástroj Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“.
IP adresy jsou tak dále zpracovávány po jejich zkrácení, lze tak vyloučit propojení s konkrétními osobami. Pokud dojde k propojení údajů o Vás shromážděných s Vaší osobou, bude okamžitě vyloučeno a osobní údaje budou tak okamžitě vymazány.

(5) Používáme nástroj Google Analytics, abychom mohli analyzovat, jak jsou naše webové stránky používány, a mohli je pravidelně vylepšovat. Díky získaným statistikám můžeme svou nabídku vylepšovat a vytvářet ji tak, aby byla pro Vás jakožto uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, v nichž jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Google řídí tzv. rámcem Privacy Shield uzavřeným mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Právním základem pro používání nástroje Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

(6) Informace externího poskytovatele služeb:
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro uživatele: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
přehled o ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 10 DoubleClick by Google

(1) Tyto webové stránky dále používají online marketingový nástroj DoubleClick by Google.
DoubleClick používá soubory cookie, aby byly uživatelům zveřejňovány relevantní reklamy, zlepšilo se provádění kampaní nebo se zabránilo tomu, že uživatel několikrát uvidí stejné reklamy. Prostřednictvím ID souboru cookie společnost Google zaznamenává, které reklamy jsou zveřejňovány a v kterém prohlížeči, a může tak zabránit tomu, aby byly zobrazovány několikrát.
Kromě toho může nástroj DoubleClick pomocí ID souborů cookie zaznamenávat tzv. konverze, tedy vztah k požadavkům na reklamu. Tak je tomu například v případě, že uživatel uvidí reklamu nástroje DoubleClick a později si ve stejném prohlížeči zobrazí webovou stránku zadavatele reklamy a něco tam koupí. Podle společnosti Google neobsahují soubory cookie nástroje DoubleClick žádné osobní informace.

(2) Na základě použitého marketingového nástroje naváže Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další používání údajů shromažďovaných na základě používání tohoto nástroje společností Google a informujeme Vás tedy podle informací, které máme k dispozici: Začleněním nástroje DoubleClick dostane společnost Google informaci, že jste si zobrazili příslušnou část naší internetové prezentace nebo že jste klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni k nějaké službě společnosti Google, může společnost Google přiřadit návštěvu k Vašemu účtu. I když u společnosti Google zaregistrováni nejste, popř. když jste se nepřihlásili, existuje možnost, že se poskytovatel Vaši IP adresu dozví a uloží ji.

(3) Účasti na tomto procesu sledování můžete zabránit různými způsoby: a) příslušným nastavením svého prohlížeče, potlačení souborů cookie třetích stran vede zejména k tomu, že nebudete dostávat reklamy externích poskytovatelů služeb; b) deaktivací souborů cookie pro účely sledování konverzí tím, že nastavíte svůj prohlížeč tak, že zablokujete soubory cookie domény „www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, přičemž toto nastavení se vymaže, když vymažete své soubory cookie; c) deaktivací zájmově orientovaných reklam poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude vymazáno, když vymažete své soubory cookie; d) trvalou deaktivací ve svých prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome v odkaze http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě je možné, že pak nebudete moci využívat všechny funkce této nabídky v plném rozsahu.

(4) Právním základem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.
Další informace o nástroji DoubleClick by Google získáte v odkaze https://www.google.de/doubleclick a rovněž o ochraně osobních údajů ve společnosti Google obecně:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Můžete také navštívit webové stránky organizace Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org.
Společnost Google se řídí rámcem Privacy Shield uzavřeným mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“

§ 11 Používání modulů plug-in sociálních sítí

(1) V současné době používáme níže uvedený modul plug-in sociální sítě: Twitter. Využíváme přitom tzv. řešení na základě dvojitého kliknutí. To znamená, že když navštívíte naši stránku, zásadně nebudou hned poskytovatelům modulů plug-in poskytovány žádné osobní údaje.
Poskytovatele modulu plug-in poznáte podle označení v poli nad počátečními písmeny nebo podle loga. Umožňujeme Vám komunikovat přes tlačítko přímo s poskytovatelem modulu plug-in. Jen když kliknete na označené pole a tím ho aktivujete, dostane poskytovatel modulu plug-in informaci, že jste si zobrazili příslušnou webovou stránku naší online nabídky. Navíc budou předány údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. V případě sociální sítě Twitter je podle informací příslušných poskytovatelů v Německu IP adresa ihned po shromáždění údajů anonymizována. Aktivací modulu plug-in předáte tedy osobní údaje příslušnému poskytovateli modulu plug-in, kde (u amerických poskytovatelů v USA) budou uloženy. Jelikož poskytovatel modulu plug-in provádí shromažďování údajů zejména prostřednictvím souborů cookie, doporučujeme Vám, abyste před kliknutím na šedé pole prostřednictvím nastavení zabezpečení ve svém prohlížeči všechny soubory cookie vymazali.

(2) Nemáme ani vliv na shromažďované údaje a operace zpracování, ani nám nejsou známy celý rozsah shromažďování údajů, účely zpracování a lhůty pro ukládání údajů. Ani o výmazu shromážděných údajů poskytovatelem modulu plug-in nemáme k dispozici žádné informace.

(3) Poskytovatel modulu plug-in ukládá údaje shromážděné o Vás jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy svých webových stránek podle potřeb. K takovému vyhodnocení dochází zejména (také pro nepřihlášené uživatele) pro zobrazení reklamy odpovídající potřebám a také proto, aby mohli být ostatní uživatelé sociální sítě informováni o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést proti vytváření těchto profilů používání námitku, přičemž ji musíte uplatnit u příslušného poskytovatele modulu plug-in. Prostřednictvím modulů plug-in Vám nabízíme možnost vstupovat do interakce se sociálními sítěmi a ostatními uživateli, takže můžeme svou nabídku vylepšovat a vytvářet ji tak, aby byla pro Vás zajímavější. Právním základem pro používání modulu plug-in je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

(4) K předávání údajů dochází bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele modulu plug-in účet a jste tam přihlášeni. Když jste u poskytovatele modulu plug-in přihlášeni, budou Vaše údaje u nás shromážděné přiřazeny přímo k Vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele modulu plug-in. Když stisknete aktivované tlačítko a např. stránku propojíte, uloží poskytovatel modulu plug-in ve Vašem uživatelském účtu také tuto informací a sdělí ji veřejně Vašim kontaktům. Doporučujeme Vám, abyste se po skončení používání sociální sítě pravidelně odhlašovali, zejména však před aktivováním tlačítka, protože tak můžete zabránit přiřazení ke svému profilu u poskytovatele modulu plug-in.

(5) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem modulu plug-in získáte v prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů uvedených níže. Tam získáte také další informace o svých právech v této souvislosti a o možnostech nastavení pro ochranu svého soukromí.

(6) Adresy příslušných poskytovatelů modulů plug-in a ULR adresy s jejich zásadami ochrany osobních údajů:
„Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA;
https://twitter.com/privacy. Twitter se řídí rámcem Privacy-Shield uzavřeným mezi EU a USA,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“

§ 12 Začlenění videí YouTube

(1) Do své online nabídky jsme začlenili videa YouTube, která jsou uložena na adrese http://www.YouTube.com a dají se přehrát přímo z našich webových stránek.

(2) Na základě návštěvy webových stránek dostane YouTube informaci, že jste si zobrazili příslušnou podstránku našich webových stránek. Navíc budou předány údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. Dochází k tomu nezávisle na tom, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, jehož prostřednictvím jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje.
Když jste přihlášeni na Googlu, jsou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu.
Pokud si nepřejete, aby došlo k přiřazení s Vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá Vaše údaje v podobě profilů používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy svých webových stránek podle potřeb. K takovému vyhodnocení dochází zejména (také pro nepřihlášené uživatele) pro poskytování reklamy odpovídající potřebám a také proto, aby mohli být ostatní uživatelé sociální sítě informováni o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést proti vytváření těchto profilů používání námitku, přičemž ji musíte uplatnit u společnosti YouTube.

(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování
společností YouTube získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů. Tam získáte také další
informace o svých právech a o možnostech nastavení pro ochranu svého
soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává Vaše
osobní údaje také v USA a řídí se rámcem Privacy-Shield
uzavřeným mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 13 Začlenění Map Google

(1) Na těchto webových stránkách využíváme nabídku Map Google. Díky tomu Vám můžeme zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožňujeme Vám pohodlně využívat funkci map.

(2) Na základě návštěvy webových stránek dostane Google informaci, že jste si zobrazili příslušnou podstránku našich webových stránek. Navíc budou předány údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. Dochází k tomu nezávisle na tom, zda Google poskytuje uživatelský účet, jehož prostřednictvím jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje.
Když jste přihlášeni na Googlu, jsou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby došlo k přiřazení s Vaším profilem na Googlu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše údaje v podobě profilů používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy svých webových stránek podle potřeb. K takovému vyhodnocení dochází zejména (také pro nepřihlášené uživatele) pro poskytování reklamy odpovídající potřebám a také proto, aby mohli být ostatní uživatelé sociální sítě informováni o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést proti vytváření těchto profilů používání námitku, přičemž ji musíte uplatnit u společnosti Google.

(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem modulu plug-in získáte v prohlášeních poskytovatele o ochraně osobních údajů. Tam získáte také další informace o svých právech v této souvislosti a o možnostech nastavení pro ochranu svého soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Společnost Google zpracovává Vaše osobní údaje také v USA a řídí se rámcem Privacy-Shield uzavřeným mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 14 Používání služby Adobe Typekit

Službu Adobe Typekit využíváme na svých webových stránkách pro zobrazování různých druhů písma. Jedná se o službu společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland), která umožňuje přístup do knihovny písem. Prohlášení o ochraně údajů k Adobe Typekit naleznete na adrese https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

§ 15 Externí odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na internetové stránky jiných poskytovatelů, kteří s námi nejsou nijak propojeni (třetí strany). Upozorňujeme na to, že nemáme žádný vliv na to, jaké údaje tito poskytovatelé zpracovávají, když uživatel na tyto odkazy klikne. Jelikož nemáme nad zpracováním údajů třetími stranami žádnou kontrolu, nemůžeme za ně tedy převzít odpovědnost. Bližší informace o zpracování údajů těmito poskytovateli jsou uvedeny v informacích těchto poskytovatelů o ochraně osobních údajů.

§ 16 Zabezpečení údajů

(1) V rámci návštěvy webové stránky používáme rozšířený protokol SSL (Secure Socket Layer) spolu s aktuálně nejvyšší úrovní šifrování, kterou Váš prohlížeč podporuje. Zpravidla se přitom jedná o 256bitové šifrování. Pokud Váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, využíváme místo toho technologii 128bitového šifrování v3. To, zda je jednotlivá stránka naší internetové prezentace přenášena šifrovaně, poznáte podle zobrazení symbolu klíče, popř. zámku v uzamčeném stavu ve spodním stavovém řádku svého prohlížeče. Jinak používáme vlastní technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje chránily před náhodnou či úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran.
Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně vylepšována podle technického vývoje.

§ 17 Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

(1) Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je nyní platné a je z května 2018. Je možné, že na základě dalšího vývoje našich webových stránek a nabídek na nich předkládaných nebo na základě pozměněných zákonem stanovených požadavků, popř. požadavků uložených veřejnou správou bude nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů pozměnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů můžete kdykoli vyvolat a vytisknout.

(Stav: květen 2018)